سیمان خوزستان به خانواده مشتریان نرم افزار اورنگ پیوست


 خوزستان واقع در شهر رامهرمز از استان خوزستان از سال 80 درحال استفاده از نرم افزار پرکاش به عنوان

1393/11/12 | 5 نظر
تگ ها : Test, Test2

نظرات کاربران

توضیحات
,;k',k';
5
02/02/2015 05:32:17 ق.ظ

fdnv
vlidshnvk
02/02/2015 04:57:15 ق.ظ

سیمر
vsjسیرکخسر رسیکرخیئریسرVSDv;osvm;sv ;sdvmkds
vdsvpvkosvk.vsd;m+_)(*&^%$#$@!;dfjg fg;kjfgfd
dfsgkdfg;kgdfs
gds'kg;dkg;fkgd;k;gsggdgfdg
gfdgkgfd
gdskfdkg; gdsg gds g g ds gs g d gd sg sdflgp;erg neg v e vgvرلثقکئلکثلرث
لرنخلحئلث ثحذلخردث برقحثخرلد برحثقخر دثبرثحصلرخ بثرحرئبحثصر دثحصررب برحقر ررثصر
02/02/2015 04:35:34 ق.ظ

r
f
02/01/2015 10:44:16 ب.ظ

768174
4989+68
02/01/2015 10:06:36 ب.ظ

توضیحات بگذارید Security code