خبر dpe :
لوگوی پرکاش

پرکاش

مدیریت نگهداری و تعمیرات(CMMS)

  • سادگی کارکرد
  • گارانتی مادام العمر
  • استفاده شده در صنایع مختلف
لوگوی اورنگ

اورنگ

مدیریت آرشیو فنی(EDMS)

  • مدیریت حجم بالای اسناد
  • مدیریت امانت سپاری
  • گارانتی مادام العمر